GSP9700

SAS – Steering Angle Sensor

Ratvinkelfølere (SAS) overvåger førerens input ved konstant måling af position og vinkel på rattet.
Information fra SAS bruges af andre assisterende systemer. Hvert af disse systemer er afhængig af at kende førerens hensigt, styreretning og kraft rattet drejes med.

Værksteder har i flere år kalibreret eller nulstillet SAS ved særlige tilfælde, såsom sensor udskiftning eller ved reparation efter kollision. I dag kræver et stigende antal køretøjer en SAS-nulstilling eller kalibrering efter udførelse af 4-hjulsudmåling.
Nøjagtigheden af SAS afhænger af at sensoren kalibreres efter forhjulenes position (ligeud – altså på linje med løbslinjen).
SAS har indflydelse på mange systemerElectronic Stability Control

Electronic Stability Control (ESC) er designet til at måle førerens styreinput og sammenligne det med sidetræk, Yaw rate* og køretøjets hastighed. ESC er i stand til at bremse et eller flere hjul til at holde køretøjet kørende i den tilsigtede retning.Electronic Stability Controls primære funktion er at undgå overstyring og understyring.

"Understyring" opstår når et køretøj ikke drejer så hurtigt som vinklen på forhjulene forsøger at styre.

"Overstyring" optræder, når køretøjet ønsker at dreje for langt ud. I teorien glider bagenden ud og forsøger at passere forenden af køretøjet.

ESC er derfor afhængig af nøjagtigheden fra SAS til at analysere forhold og anvende passende foranstaltninger til at hjælpe køretøjet.ESC systemer kan omfatte følgende komponenter:* Yaw rate måler vinklen af køretøjet omkring sin lodrette akse. Bevægelse der afviger fra kursen kaldes på dansk; giringsudsving.

Yaw rate sensor anvendes i ESC. Under sving af et hurtigt kørende køretøj, er det nødvendigt at være opmærksom på at køretøjet kan vælte/rulle rundt. Denne sensor virker på princippet om "piezoelectricity".
Den har to nedad rettet sensorer og to opad rettet sensorer. Når køretøjet er lige, er der ingen kraft der påvirker, men når køretøjet drejer, vil den roterende kraft påvirke sensorerne og generere elektricitet. Denne strøm giver signal til køretøjets ECU. ECU’en overvåger signalet og giver output til styring.Electric Power Steering

EPS består af en elektrisk motor og et kontrol modul der assisterer føreren, når det er nødvendigt. Anvendes bl.a. af Ford, Mazda og Cadillac.

EPS fungerer ved hjælp af SAS til at måle den roterende bevægelse af ratstammen. Denne information fortæller ECU’en hvornår den skal assistere ved brug af drejningsmoment leveret fra den elektriske motor. Når føreren drejer på rattet, vil SAS detektere positionen og rotationshastigheden af rattet.
Andre data for korrekt assistance indsamles også; såsom hastighed, traction control og input fra stabilitetskontrolsystemer.

Kalibrering af SAS er vigtig for et velfungerende EPS system og kan rette op på visse styretøjssymptomer såsom: Ratvibration, køretøjets træk og forskelle i styretøjets højre/venstre sving.Active Front Steering

Active Front Steering (AFS) varierer følsomhed/reaktion mellem rat og forhjul elektronisk.
AFS minimerer styrekraft ved lave hastigheder og minimerer overstyring ved høje hastigheder. Anvendes bl.a. af Audi, BMW og Cadillac.

AFS reagerer på oplysninger fra onboard sensorer, herunder SAS, for automatisk at kunne ændre forholdet mellem rat og forhjul for derved at stabilisere køretøjet.Lane Departure

Lane Departure teknologien advarer føreren, hvis køretøjet kører ud af dets tilsigtede bane, medmindre at blinklyset er tændt i den pågældende retning.
De fleste Lane Departure systemer bruger et fremad rettet kamera, der overvåger vognbanens afmærkninger i den retning køretøjet kører. Også her er SAS nødvendigt. Anvendes bl.a. af Audi, BMW, Cadillac, Honda, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan og Volvo.SAS og Hunter 4-hjulsudmåling

4-hjulsudmåling korrigerer mekaniske justeringer, men SAS kræver en elektronisk nulstilling svarende til køretøjets nye løbslinje.
Den aktuelle position af SAS er ukendt efter endt justering af styretøj, hvilket er grunden til at kalibrering og nulstilling SAS nu bør være det sidste trin under enhver 4-hjulsudmåling. Derfor giver alle nye WinAlign udmålingssystemer fra Hunter Engineering Company mulighed for at anvende CodeLink® til kalibrering/nulstilling af SAS.

Manglende SAS nulstilling kan påvirke de ovennævnte assisterende systemer, da de alle er baseret på præcise oplysninger fra SAS. Manglende nulstilling vil kunne tænde fejlindikatorer og forårsage at rattet vibrerer. I yderste tilfælde vil systemerne ikke fungere efter hensigten.Kilde for illustrationer: Hunter Engineering Company